Now showing items 1-6 of 6

  • Hospodaření s dešťovými a šedými vodami 

   Author: Faiferlíková Klára; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce je popis možností využití šedých a dešťových vod a hospodaření s nimi. Teoretická část pojednává o využití, úpravě a akumulaci šedých a dešťových vod a o hospodaření s dešťovými vodami v ...
  • Modelová studie tlakových ztrát "Hobas CSO Chamber" 

   Author: Ďurčo Tomáš; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení vlivu odlehčovací komory Debř na recipient 

   Author: Čermáková Petra; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Rydval Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení vlivu sedimentačních vlastností aktivovaného kalu na účinnost separace v dosazovacích nádržích. 

   Author: Kejhová Markéta; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou dosazovacích nádrží a posouzením vlastností kalu na nich. Nejprve je v práci uveden popis čištění odpadní vody na ČOV, neboť jen správná funkce všech jednotlivých částí vede k nejlepším ...
  • Studie nového kanálu pro vodní slalom v Praze Troji 

   Author: Košek Radoslav; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Rohan Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie zpracování odpadních vod z obce Úhonice 

   Author: Sobolíková Zuzana; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Pašková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)