Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza návrhových parametrů objektů hospodaření s dešťovými vodami ve srážko-odtokovém modelu SWMM 

   Author: Báča Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Environmentální, energetické a provozní aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními a srážkovými vodami v malých obcích. 

   Author: Vacková Markéta; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá environmentálními, energetickými a provozními aspekty decentralizovaného nakládání s odpadními vodami v malých obcích. Cílem práce je porovnat centralizované a decentralizované způsoby nakládání ...
  • Návrh řešení srážkového odtoku v jednotné kanalizaci Horních Počernic 

   Author: Maun Josef; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   Cílem této diplomové práce je porovnání dvou odlišných přístupů při řešení kapacitně nevyhovující jednotné kanalizace. V prvním případě se jedná o centrální dešťovou nádrž pro konkrétní objem zadržených odpadních vod ...
  • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...
  • Potenciál hospodaření s dešťovou vodou ve vybrané obci 

   Author: Zdeňková Petra; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Stavební připravenost pro ukládání potrubí bezvýkopovou technologií 

   Author: Landsdorf Aleš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním tématem diplomové práce je na základě rešerše předmětných normových, legislativních podkladů, odborné literatury a výrobních katalogů strojů pro bezvýkopové technologie zpřehlednit bezvýkopové metody pro pokládku ...
  • Studie zásobování pitnou vodou v zadané oblasti 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tématem diplomové práce je variantní řešení zásobování pitnou vodou pro zadanou lokalitu a její hydraulické posouzení pomocí matematického modelu. Řešená oblast, se nachází u města Jesenice v okresu Praha-západ. Diplomová ...