Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh řešení srážkového odtoku v jednotné kanalizaci Horních Počernic 

      Author: Maun Josef; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
      Cílem této diplomové práce je porovnání dvou odlišných přístupů při řešení kapacitně nevyhovující jednotné kanalizace. V prvním případě se jedná o centrální dešťovou nádrž pro konkrétní objem zadržených odpadních vod ...