Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané faktory ovlivňující velikost a charakter spotřeby vody 

   Author: Kuncl Vojtěch; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kobr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozličných faktorů na spotřebu pitné vody. Hlavním cílem práce je pak pozorovat tyto vlivy v konkrétních lokalitách. Teoretická část stručně popisuje historický vývoj vodovodů a rozdělení ...