Now showing items 1-1 of 1

  • Studie využití dešťových vod pro objekty města Litoměřic 

   Author: Jeřábek Michal; Supervisor: Stránský David; Opponent: Klusák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku nakládání s dešťovými vodami s bližším zaměřením na využití dešťových vod v budovách. To zahrnuje shrnutí stávající legislativy, podmínek, které je nutné dodržet ...