Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv solení silničních komunikací na chování těžkých kovů ve vsakovacích zařízeních 

   Author: Runcziková Judita; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Mikeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového odtoku ze silnic ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou válců vsakovacího ...