Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na koncentraci těžkých kovů v Botiči 

   Author: Hochman Tomáš; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení koncentrací těžkých kovů (TK) ve vodě a dnovém sedimentu v povodí Botiče. Celkem ve 3 etapách byly provedeny odběry vzorků vody a sedimentu na 20 úsecích Botiče. Místa byla vytipována ...