Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení provozu úpravny vody Hradiště 

   Author: Vít Neruda; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Kovalčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na obecné popsání technologického postupu úpravy vody a na postupy využité na úpravně vody Hradiště. V praktické části jsou předmětem vyhodnocení provozní a ekonomické údaje ...