Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení účinnosti kořenové čistírny odpadních vod 

   Author: Kejhová Markéta; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti kořenových čistíren. Posouzení funkčnosti na odstraňování organických a nerozpuštěných látek z odpadní vody. Dále pak na odstranění amoniakálního znečištění a fosforu. V ...