Now showing items 1-6 of 6

  • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

   Author: Voženílek Marek; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...
  • Experimentální hodnocení recirkulačních systémů čerpadel 

   Author: Martin Vetešník; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá problémy a vlastnostmi recirkulačních systémů čerpadel. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je z odborné literatury vypracována rešerše zabývající se veřejnými bazénovými ...
  • Variantní řešení vybrané oblasti pitnou vodou 

   Author: Petr Myšička; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti potřeby vody, vodárenských soustav, vodními zdroji, úpravou vody surové a ...
  • Vodovod Svojetice - posouzení zásobování vodou 

   Author: Míchal Viktor; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výstavba a sanace stokové sítě 

   Author: Štufka Milan; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zásobování pitnou vodou v lokalitě Velké Přílepy 

   Author: Kříž Martin; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)