Now showing items 1-1 of 1

    • Rekontsrukce stokové sítě 

      Author: Rybczyński Stanislaw; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Holeček Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)