Now showing items 1-1 of 1

  • Varianty odvodnění místních komunikací 

   Author: Daniela Runcziková; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi řešení srážkových vod z místních komunikací. V první části je řešena tematika místních komunikací, srážkoodtokových procesů, znečištění srážkového odtoku a možností jeho vsakování a ...