Now showing items 1-1 of 1

  • Použití bezvýkopových technologií na výstavbu stoky 

   Author: Brabec Jan; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je zkoumání a vyhodnocení variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě uliční stoky v dané lokalitě, realizované v čase tvorby bakalářské práce. Z hlediska formy je tato práce ...