Now showing items 1-10 of 10

  • Čerpadla ve vodárenství 

   Author: Klodner Michal; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Energetické zhodnocení zásobování vodou 

   Author: Vachová Lucia; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky ...
  • Modernizace úpravny vody Chřibská 

   Author: Radošovský David; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Drbohlav Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti náhradního zásobování pitnou vodou 

   Author: Svitavská Kristýna; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní ...
  • Možnosti zabezpečení řadů pro dopravu surové vody do ÚV Plav. 

   Author: Motyčková Denisa; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kasal Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace vodovodu Chotoviny 

   Author: Svoboda Lukáš; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je ...
  • Vodovod - zásobování požární vodou 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Radkovská Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vodovod Svojetice - posouzení zásobování vodou 

   Author: Míchal Viktor; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zásobování pitnou vodou v lokalitě Velké Přílepy 

   Author: Kříž Martin; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zásobování vodou oblasti Semily 

   Author: Bělková Věra; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)