Now showing items 1-2 of 1

    vodní režim rašeliny,NPR Rašeliniště Jizery,Velká jizerská louka,degradace a revitalizace rašelinišť,proudění půdní vody,hydraulické charakteristiky půd,numerické modelování v softwaru Hydrus_1D,jednorozměrné vertikální model proudění vody (1)
    water regime of peat,NNR Mires of Jizera ,Velká jizerská louka,degradation and revitalization of peat,soil water flow,soil hydraulic characteristics, numerical modelling in software called Hydrus_1D,one-dimensional vertical model of water flow (1)