• Vyhodnocení vodního režimu rašeliny na lokalitě NPR Rašeliniště Jizery 

      Autor: Sedlmaierová Pavlína; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Dušek Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
      Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny v lokalitě Ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), konkrétně v dílčí lokalitě Velká jizerská louka ? ...