• Studie revitalizace části toku Hustířanka 

      Autor: Hejtman Aleš; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Buršík Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
      Cílem mé práce bylo provést návrh revitalizace na vodním toku Hustířanky, a to ve vybraném úseku 2,5 až 3,3 ř.km. Práce byla vytvořena dle struktury dokumentace pro stavební povolení a na základě získaných podkladů. V ...