• Testování nových čidel tlaku půdního vzduchu 

      Autor: Špinettiová Darina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Tématem diplomové práce je zjišťování tlaku půdního vzduchu pomocí nově vyvinutých čidel tlaku půdního vzduchu a vyhodnocení dat, která tato čidla naměřila v terénu. Diplomová práce je rozdělena do tří část. První část ...