Now showing items 1-1 of 1

  • Studie PPO v povodí Třebčického potoka 

   Author: Raganová Jana; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Tichá Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá studií srážko-odtokových poměrů na povodí Třebčického potoka a možnostmi protipovodňové ochrany obcí v něm ležících. Na základě podkladů zpracovaných v SW ArcGIS byl vytvořen současný model povodí, ...