• Studie PPO v povodí Třebčického potoka 

      Autor: Raganová Jana; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Tichá Lucie
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Diplomová práce se zabývá studií srážko-odtokových poměrů na povodí Třebčického potoka a možnostmi protipovodňové ochrany obcí v něm ležících. Na základě podkladů zpracovaných v SW ArcGIS byl vytvořen současný model povodí, ...