• Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okr.Roudnice n.L. 

      Autor: Marčík Erik; Vedoucí práce: Vrána Karel; Oponent práce: Čašek Jaromír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
      V diplomové práci s názvem Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky, okres Litoměřice jsem se zaměřil na návrh malé vodní nádrže, s členitým dnem přírodního charakteru. Obsahem této práce bylo navrhnout tvar nádrže, ...