• Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach 

      Autor: Slavíková Lucie; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Hála Robin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      V diplomové práci "Analýza srážko-odtokových poměrů v povodí Frauenweissenbach" je popsán výpočet stoletého průtoku s využitím srážko-odtokového modelování v software HEC-HMS. Analýza je provedena pro povodí toku ...