Now showing items 1-1 of 1

  • Rychlá neutronová radiografie infiltrace do půdy s přítomností makropórů 

   Author: Fryčová Martina; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Doležal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Diplomová práce se zabývá provedením a vyhodnocením infiltračních experimentů do půdy s přítomností makropórů. Na šesti neporušených vzorcích hlinitopísčité půdy byla provedena výtopová infiltrace s cílenou aplikací vody ...