• Rychlá neutronová radiografie infiltrace do půdy s přítomností makropórů 

      Autor: Fryčová Martina; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Doležal František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
      Diplomová práce se zabývá provedením a vyhodnocením infiltračních experimentů do půdy s přítomností makropórů. Na šesti neporušených vzorcích hlinitopísčité půdy byla provedena výtopová infiltrace s cílenou aplikací vody ...