Zobrazují se záznamy 21-40 z 62

   Klíčové slovo
   kultivace,povrchová retence vody,vodní eroze,povrchový odtok,drsnost a konsolidace půdy,stereofotogrammetrie,ortofoto [1]
   Labe, závlahy, odběry vody,sucho,Hradec Králové,Pardubice, Přelouč [1]
   Locking of agricultural land, hydromelioration, drainage, water management, revitalization of streamLocking of agricultural land, revitalization of streams [1]
   malá vodní nádrž, hráz, výpustný objekt,bezpečnostní přeliv,transformace povodňové vlny,šoupě [1]
   Malá vodní nádrž, revitalizace, vodní tok [1]
   malý vodní tok, revitalizace toku, vegetační doprovod, vodní tůň, Hustířanka [1]
   microtensiometer, testing, pressure head, macropore [1]
   mikrotenzometr, testování, tlaková výška, makropór [1]
   Nihošovický potok, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, srážko-odtokové poměry, povrchový odtok, transformace povodňové vlny, protipovodňové opatření, ArcGIS [1]
   Nihošovický stream, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, rainfall-runoff situation, runoff, transformation of flood wave, flood protection, ArcGIS [1]
   project documentation,reconstruction,fishpond,emergency spillway,sediment removal [1]
   projektová dokumentace,rekonstrukce,rybník,bezpečnostní přeliv,odbahnění [1]
   Půda, pískovec, měření vlhkosti, měření potenciálu, historická budova [1]
   půdní vzduch, tlak půdního vzduchu, tenzometr [1]
   Rain garden,stormwater management,non-destructive imaging methods [1]
   Rainfall, design rainfall, flow, peak flow, catchment, model [1]
   reservoir, levee,sluice, spillway,transformation of flood event,valve [1]
   Revitalizace,vodní tok Musík,rybník Musík,studie odtokových poměrů,příčný profil,návrhový průtok,transformační funkce,směrové vedení,opevnění,tůň,niveleta dna,sediment,rozkolísanost průtokRevitalizace,rozkolísanost průtoků [1]
   Revitalization,river called Musik,study of runoff conditions,cross section,design flow,transformation function,directional guidance,fortification,pool,bottom level,sediment,flow fluctuatioRevitalization,flow fluctuation [1]
   Rill erosion,Close Range Photogrammetry,Orthophoto,Digital Elevation Model,Agisoft PhotoScan,ArcGIS [1]