Now showing items 2-21 of 100

   Subject
   biodegradation,other waste,dangerous waste,dealing with waste,structural waste,dumps,recycling,decontaminational device/facility,financial analysis,investment,Czech legislation [1]
   biological waste,waste management,compost,composting plant,Králíky [1]
   bioodpad,odpadové hospodářství,kompost,kompostárna,Králíky [1]
   blízká fotogrammetrie,ortofoto,digitální model terénu,Agisoft PhotoScan,ArcGIKlíčová slova: rýhová eroze,ArcGIS [1]
   C ? factor,crops,follow,BBCH,agricultural areas,water erosion,USLE [1]
   C ? faktor,plodiny,úhor,BBCH,zemědělské plochy,vodní eroze,USLE [1]
   Collection yard,waste water,waste sludge,wastes,storage sites,lagoon,trailing curves,weighing-machine,suggestions,legislation,problems,operation,sollution [1]
   Complex landscaping,village Údlice,anti erosion measures,joint facility plan [1]
   cultivation,surface water retention,water erosion,surface runoff,soil roughness and consolidation,stereophotogrammetry,ortophoto [1]
   Dešťová zahrada,hospodaření s dešťovou vodou,nedestruktivní metody snímkování [1]
   dešťový simulátor [1]
   Digital camera, multispectral imaging, infrared filter, airbone images, white balance, vignetting, orthophoto, vegetation index. [1]
   Digitální fotoaparát, multispektrální snímek, infračervený filtr, letecké snímkování, vyvážení bílé, vinětace, ortofoto, vegetační index. [1]
   discharge computation,Hajný stream,splitter,elevation of the level line,log sleepers,riprap,beaching [1]
   Dry polder, dam, flood plan, transformation of flood wave, study, flood protection, Nučice, harmless flow, Konojedy stream [1]
   Elbe,irrigation, water demand, drought, Hradec Králové,Pardubice, Přelouč [1]
   erosion risks, sediment, erosion control measures, surface runoff, flood prevention measures [1]
   erozní ohroženost, sediment, protierozní opatření, povrchový odtok, protipovodňová opatření [1]
   experimental beds [1]
   experimentální plocha [1]