Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh městské střešní zahrady a posouzení jejího účinku na odtok srážkové vody 

   Author: Hanzlíková Jitka; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odtoku ze zelených. Formou studie je navržena střešní vegetační zahrada a pro dva různé stavy jejího počátečního nasycení a sérii srážek je modelován odtok srážkové vody. Dále je ...