Now showing items 1-2 of 2

  • Odtok z experimentálních ploch extenzivních zelených střech 

   Author: Markéta Frídová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Sobotková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením srážkoodtokových vlastností na čtyřech experimentálních zkušebních plochách umístěných na střeše Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu. Zkušební ...
  • Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště 

   Author: Vesta Pushkareva; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vackář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde ...