Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení srážkoodtokových epizod na povodí Uhlířská 

   Author: Kateřina Školová; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Hrnčíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V této práci jsou prezentovány a zpracovány srážko-odtokové epizody z let 2007–2017 z experimentálního povodí Uhlířská v Jizerských horách. Celkem je analyzováno 88 epizod. Klíčovým podkladem jsou naměřená data srážek, ...