Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv využití území na retenční kapacitu krajiny v povodí VN Vrchlice 

   Author: Radka Anýžová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Bauer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce pojednává o vlivu vývoje využití území na retenční kapacitu v oblasti vodní nádrže Vrchlice. Retenční kapacita území byla posuzována v období od poloviny 19. století až do současnosti. Touto prací ...