Now showing items 1-1 of 1

  • Izotopová separace odtoku podzemní a půdní vody na povodí Uhlířská 

   Author: Martin Zdvořák; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V této bakalářské práci jsou zpracovány srážko-odtokové epizody naměřené v Jizerských horách v letech 2007-2017 na experimentálním povodí Uhlířská, které se nachází na horním toku Černé Nisy. Analýza je provedena pomocí ...