Now showing items 1-1 of 1

  • Studie odtokových poměrů v k.ú. Libštát pro potřeby pozemkových úprav 

   Author: Jan-František Kubát; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Skřivanová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Obsahem této bakalářské práce je studie odtokových poměrů a určení erozní ohroženosti v katastrálním území Libštát. Pro tento účel byly využity geografické informační systémy pro distribuované výpočty charakteristik vodní ...