Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh revitalizace rašeliniště Borkovická blata 

   Author: Vladimír Nousek; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Cílem této práce je popsat a přiblížit problematiku rašelinišť a navrhnout revitalizační opatření pro dosažení přirozeného vodního režimu rašeliniště. Práce je rozdělena na část rešeršní (teoretickou) a praktickou. V ...