Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace přítoku Srbického potoka 

   Author: Matyáš Franta; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V bakalářské práci je řešena revitalizace vodního toku v lokalitě Pilař ve Voticích. Návrh je řešen ve dvou variantách, které se liší zejména směrovým vedením nivelety koryta, použitými materiály či doprovodnými objekty v ...