Now showing items 1-1 of 1

  • Studie závlahy zahrady RD s využitím šetrných vodních zdrojů 

   Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti využití přečištěné odpadní vody a dešťově vody pro systém automatické závlahy. V teoretické části práce byla provedená rešerše platné legislativy a řešena proveditelnost ...