Now showing items 1-2 of 2

  • Potenciál a možnosti řešení kapkové závlahy 

   Author: Jan Šnábl; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Jeřábek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá popisem situace závlah v České republice a jejími trendy. V současné době je používání kapkové závlahy vyhodnoceno jako nejúspornější závlahový způsob z hlediska využívání vodních zdrojů. Reakcí ...
  • Studie závlahy zahrady RD s využitím šetrných vodních zdrojů 

   Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti využití přečištěné odpadní vody a dešťově vody pro systém automatické závlahy. V teoretické části práce byla provedená rešerše platné legislativy a řešena proveditelnost ...