Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení změn využití území v povodí VN Vrchlice a jejich vlivu na retenci srážek 

   Author: Julie Winterová; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce sleduje vývoj využití území a průměrných hodnot CN v povodí nádrže Vrchlice od 19. století do současnosti. Práce pojednává o možnostech využití historických mapových podkladů k získání mapy land-use v daném ...
  • Vliv využití území na retenční kapacitu krajiny v povodí VN Vrchlice 

   Author: Radka Anýžová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Bauer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce pojednává o vlivu vývoje využití území na retenční kapacitu v oblasti vodní nádrže Vrchlice. Retenční kapacita území byla posuzována v období od poloviny 19. století až do současnosti. Touto prací ...