Now showing items 1-1 of 1

  • Vodohospodářské řešení koryta řeky Klabavy v rokycanském intravilánu 

   Author: Adam Babuljak; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce popisuje problematiku protipovodňové ochrany v České republice a blíže specifikuje opatření v intravilánech měst, u kterých je kladen důraz na přírodě blízké provedení. Dále se práce zabývá úsekem řeky ...