Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a testování žlabu pro hybridní mokřadně-extenzivní zelenou střechu 

   Author: Anna Mašková; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   První část této bakalářské práce se zabývá rešerší odborné literatury na témata zelené střechy, umělé mokřady a mokřadní střechy, konkrétněji schopností mokřadů čistit znečištěnou vodu, volbou substrátu a rostlin do mokřadu ...
  • Návrh biodiverzní vegetační střechy 

   Author: Tomáš Bednář; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Vaněčková Vendulka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část je zpracování rešerše na téma zelené střechy a druhá část je praktický návrh biodiverzní střechy na budovu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Práce je zaměřena na zpracování ...