Now showing items 1-1 of 1

  • Srážko-odtokové procesy na povodí Želešského a Stružineckého potoka 

   Author: Hana Klímová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V bakalářské práci „Analýza srážko-odtokových procesů na povodí Stružineckého a Želešského potoka“ se budeme věnovat reakci povodí na zasažení N-letými srážkami, a to metodou CN křivek. Nejprve zhodnotíme všechny dostupné ...