Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rekonstrukce vybraných MVN v povodí Vltavy 

   Author: Maňák Pavel; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Střeštík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je shrnutí současného technického stavu tří vybraných malých vodních nádrží (MVN). Zjištěné problémy jsou charakterizovány a jsou navržena možná řešení v rámci jednotlivých vodních děl (VD), i v rámci celé ...