Now showing items 1-1 of 1

  • Vodohospodářské řešení výhledové vodní nádrže Borovnice na Svratce 

   Author: Melichar Jonáš; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Kříž Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je posoudit efekt zapojení výhledové vodní nádrže Borovnice do soustavy se stávající nádrží Vír I z hlediska zásobování vodou. Zhodnoceno je také zvýšení protipovodňové ochrany území mezi nádržemi. Pro ...