Now showing items 1-1 of 1

  • Hydrotechnická studie technického stavu a provozních podmínek VD Horní Těšice 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Jareš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Vypracovaná bakalářská práce má za cíl posoudit bezpečnost malé vodní nádrže Horní Těšice za zvýšeného povodňového průtoku. Pro vypracování bakalářské práce byly využity aktuální hodnoty N-letých průtoků a odvozená povodňová ...