Now showing items 1-1 of 1

  • Hydrotechnické stavby v povodí Libského potoka 

   Author: Ekl Vojtěch; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Břečka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá analýzou povodí Libského potoka se zaměřením na zhodnocení historické, současné a budoucí hydrotechnické stavby.