Now showing items 1-10 of 1

  Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy (AUTL) (1)
  Asphalt mixture for Ultra-Thin Layer (AUTL) (1)
  crack propagation by bending test (1)
  CRmB a Emulzní kalové vrstvy) (1)
  CRmB a Slurry surfacing) (1)
  design of asphalt mixtures (1)
  návrh asfaltových směsí (1)
  odolnost proti působení vody (1)
  odolnost proti tvorbě trvalých deformací (1)
  resistance to permanent deformation (1)