Now showing items 1-3 of 3

  • Degradační modely vozovky a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

   Author: Fazekas Karel; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce je zaměřená na popis viskoelastického chování netuhé vozovky, teoretické principy a návrhové metody používané v České republice a zahraničí. V práci jsou popsány obecné metody výzkumu viskoelastických ...
  • Syntetická vlákna v asfaltových směsích 

   Author: Čestmír Krous; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce zkoumá vliv syntetických vláken na mechanické vlastnosti asfaltových směsí. Konkrétně vláken pod obchodními značkami Forta a Namflex, a to ve směsích typu asfaltobeton pro obrusnou a ložní vrstvu (ACO a ...
  • Vlákna v asfaltových hutněných směsích 

   Author: Vavřička Jiří; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)