Now showing items 1-20 of 29

  • Dopravní řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice 

   Author: Bernášek Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Lambert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dopravního řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice. Součástí práce je dopravní průzkum v dané lokalitě a jeho vyhodnocení. Návrh má formu studie a je řešen ve třech variantách. Důraz ...
  • I/18 Příbram - jihovýchodní obchvat 

   Author: Sklenář Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jižní tangenta Českých Budějovic 

   Author: Mach Martin; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Kritické zhodnocení návrhové metody TP 170 

   Author: Kašpar Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Mezinárodní letiště Líně - Napojení komerční zóny na silniční síť 

   Author: Bacík Jakub; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • MÚK - Úlibice 

   Author: Karel Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Návrh dopravního zklidnění v části průtahu silnice II/610 městem Brandýs nad Labem 

   Author: Semerád Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Nezvěstice - rekonstrukce ulic Nádražní, Sportovní a Požární 

   Author: Boukal Matěj; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Valášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu rekonstrukce části obce Nezvěstice. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii s vyšší podrobností. Hlavním úkolem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti ...
  • Obchvat silnice I/9 města Tábor 

   Author: Spěšný Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Cílem této diplomové práce byl návrh obchvatu silnice 1/19 města Tábor za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy do města, a tedy jeho dopravního zklidnění. Pro návrh obchvatu bylo nutné seznámit se s problematikou daného ...
  • Obchvat silnice II/229 a II/237 města Rakovník 

   Author: Janoušek Ondřej; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tématem této diplomové práce je variantní návrh obchvatu města Rakovník. První část práce se zaobírá návrhem variant vedení obchvatu. Zároveň proběhlo multikriteriální zhodnocení těchto variant. Na základě multikriteriální ...
  • Obchvat silnice II/240 obce Černuc 

   Author: Lambert Jan; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu obchvatu silnice II/240 obce Černuc za účelem převést tranzitní dopravu mimo území města. Práce je zpracována na úrovni projektové dokumentace "studie", která může ...
  • Ověřování dynamiky jízdy vozidel při přejezdu přes vybrané typy zpomalovaqcích prahů 

   Author: Radil Lukáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Přeložka silnice I/27 - obchvat Klatov 

   Author: Podroužek Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Rekonstrukce silnice III/3195 - Slatina nad Zdobnicí 

   Author: Prášek Josef; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Němec Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/3195 v úseku od obce Kameničná až ke konci obce Slatina nad Zdobnicí a převážnou část úseku tvoří průtah touto obcí. Součástí práce jsou výsledky provedeného dopravního průzkumu, ...
  • Rekonstrukce ulice Husitská - Praha 3 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3 

   Author: Staněk Vojtěch; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Silnice I/16 Nová Paka - obchvat 

   Author: Slivková Gabriela; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-01)
  • Silnice I/27 - obchvat města Klatovy 

   Author: Chabr Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Silnice I/37 - obchvat Žďáru nad Sázavou. 

   Author: Veber Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Studenec - Úprava průtahu silnice II/293 a II/295 

   Author: Vlasáková Jana; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)