Now showing items 1-9 of 9

  • Analýza bezpečnosti provozu na komunikační síti Mladoboleslavského okresu 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza bezpečnosti silničního provozu Středočeského kraje 

   Author: Sauko Josef; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nehodovosti na úrovňových křižovatkách 

   Author: Tittelbach Matyáš; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dopravní nehodovosti na silniční síti, kon-krétně na úrovňových křižovatkách silnic I. tříd se silnicemi I. a II. třídy. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti ...
  • Analýza nehodovosti na vybraném silničním tahu 

   Author: Willant Viktor; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza nehodových míst v Karlovarském okrese 

   Author: Hergezel Jakub; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Bezpečnost provozu na silniční síti, Pardubický kraj 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Možnosti využití radaru SR4 na silniční síti ČR 

   Author: Gottwald Filip; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení efektivnosti metrobusů a jejich další rozvoj 

   Author: Benýšková Vendula; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Matras Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Cílem této diplomové práce je seznámení se s poměrně novým systémem rychlé autobusové dopravy - BRT, v Evropě častěji nazývaným jako BHLS nebo Metrobus, a dále posouzení jednotlivých příkladů z hlediska kvality a efektivnosti. ...
  • Vliv řízení křižovatky na nehodovost provozu 

   Author: Steiner Ondřej; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá vlivem řízení křižovatky na nehodovost provozu se zaměřením na úrovňové křižovatky. Hlavní důraz je kladen na porovnání nehodovosti a zranění mezi křižovatkami se světelným signalizačním zařízením ...