Now showing items 1-20 of 20

  • Alternativní podkladní hydraulicky stmelené vrstvy 

   Author: Šedina Jakub; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Asfaltové směsi a technologie pro ložné vrsvy vozovek s dlouhodobou životností 

   Author: Landa Filip; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá konceptem vozovek s dlouhou životností a návrhem asfaltové směsi SMA L 16 S použitelné v tomto konceptu do ložné vrstvy vozovky. Text práce je rozdělen na tři hlavní části. V první, rešeršní ...
  • Asfaltové úpravy snižující hluk 

   Author: Krousová Karolína; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Jemnozrnné asfaltové betony snižující hluk 

   Author: Pucholtová Laura; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Kvalita asfaltových směsí - vliv pojiva 

   Author: Friedrich Jakub; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti snižování pracovních teplot u směsí litých asfaltů 

   Author: Šmejkalová Dana; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Možnosti substituce pojiva v asfaltových směsích 

   Author: Vacková Pavla; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Povrchové vlastnosti kameniva 

   Author: Hrabal Lukáš; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Protihlukové úpravy typu SMA LA 

   Author: Štrob Roman; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Přilnavost asfaltového pojiva ke kamenivu 

   Author: Slezáková Jindřiška; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Syntetická vlákna v asfaltových směsích 

   Author: Čestmír Krous; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce zkoumá vliv syntetických vláken na mechanické vlastnosti asfaltových směsí. Konkrétně vláken pod obchodními značkami Forta a Namflex, a to ve směsích typu asfaltobeton pro obrusnou a ložní vrstvu (ACO a ...
  • Tenké a ultratenké asfaltové obrusné vrstvy 

   Author: Tomáš Slatinka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce pojednává o tenkých a ultratenkých asfaltových směsích, pokládaných jako obrusné vrstvy v tloušťce do 30 mm. Zabývá se popisem základních vlastností a způsobem využití tenkých asfaltových vrstev ...
  • Užití R-materiálu v asfaltových směsích typu SMA 

   Author: Blažek Jan; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je ověření možností užití R-materiálu v asfaltových směsích typu SMA. Tato práce v teoretické části řeší rešerši problematiky recyklace asfaltových směsí s důrazem na technologii recyklace asfaltových ...
  • Vlákna v asfaltových hutněných směsích 

   Author: Vavřička Jiří; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv asfaltového pojiva na asfaltové úpravy snižující hluk typu SMA LA 

   Author: Kanta Adam; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Vliv pracovní teploty na zhutnitelnost a vybrané vlastnosti nízkoteplotních asfaltových směsí 

   Author: Hájek Ondřej; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Vliv stárnutí asfaltových směsí na jejich tuhost a šíření trhliny 

   Author: Fejtová Alena; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je věnována sledování vlivu stárnutí asfaltových směsí na změnu jejich tuhosti a chování směsi při zkoušce šíření trhliny. V první části je práce zaměřena na problematiku stárnutí asfaltových pojiv a směsí, ...
  • Využití asfaltového recyklátu ve směsích typu SMA 

   Author: Husa Jan; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití odpadu skla v silničním stavitelství 

   Author: Javůrek Robert; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o možném využití odpadu skla v silničním stavitelství, konkrétně o použití tohoto materiálu v konstrukčních vrstvách vozovky. Úvod se zabývá konstrukčními vrstvami vozovky, popisem odpadového ...
  • Využití rejuvenátorů v asfaltových směsích s R-materiálem 

   Author: Šindelářová Tereza; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)