Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané poruchy asfaltových a dlážděných vozovek 

   Author: Krejčí Pavel; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Hyka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vypracováním listů vybraných poruch vozovek s asfaltovým nebo dlážděným krytem se snahou doplnit Katalog poruch TP 82. Tyto listy poruch jsou rozděleny ve smyslu upravených požadavků TP 82 tak, aby odpovídaly ...