Now showing items 1-1 of 1

  • Přeložka silnice II/101 v severní části Říčan (Pacov) 

   Author: Hetzerová Barbora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Trusík Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh přeložky silnice II/101 v severní části Říčan, která v současnosti přivádí do této lokality tranzitní dopravu. Návrh je proveden ve dvou variantách, které jsou vzájemně porovnány. Výsledná ...