Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh rekonstrukce křižovatky III/11533 a D5 

   Author: Šmerhovský Jaroslav; Supervisor: Hradil Jan; Opponent: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce je zaměřena na řešení problému nedostatečné kapacity křižovatky v Berouně na křížení komunikací D5 a silnice III/11 533. První část je zaměřena na problematiku okružních křižovatek. V další části se zabývám variantním ...
  • SSZ v Praze s potenciálem demontáže 

   Author: Kálal Ondřej; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce "SSZ v Praze s potenciálem demontáže" má za cíl zhodnotit účelnost SSZ na vybraných místech v Praze. Výběr konkrétních lokalit proběhl ve spolupráci s TSK, a.s. U každé řešené lokality jsou popsány případné ...
  • Zhodnocení nových trendů na SSZ v Praze 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Diplomová práce zhodnocuje průzkumy provedené v Praze na vybraných křižovatkách se světelnými signalizačními zařízeními. Věnuje se novým trendům na těchto křižovatkách, které se týkají chodců a cyklistů. Práce vyhodnocuje ...